شبکه سازی چیست؟ خير اهمیت دارد؟ چگونه ارتكاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ خير اهمیت دارد؟ چگونه ارتكاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ خير اهمیت دارد؟ چگونه ارتكاب دهیم؟

Blog Articleشبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی وحدت می‌افتد که گروهی از افرادی که گوهر صحنه یک کسب و کار فعال هستند و تمثال هماره فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی صفت تالي نزديكي دارند، کنار یکدیگر دسته شده و براي قصد کمک می‌کنند. اگر جميل بگردید مطمئنا درون اطرافتان یک شبکه از افراد را پیدا می‌کنید که هر از گاهی بري هم خوابه اضافه می‌شوند و برای مشارکت همه قشنگ و راحتی هستند.متأسفانه، كما عامه پسند با متعاقب کردن دستاوردهای فوری و سریع الوصول، شبکه سازی را شروع می‌کنند و فقط قسم به قفا نتایج محبوب برای خودشان هستند اما اگر این چیزی است که شما مدخل مساعي برای رسیدن براي لمحه هستید، لوك می‌کنید.پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر اندر موقع شبکه سازی مقال شبکه سازی چیست؟ نه اهمیت دارد؟ چگونه ادا دهیم؟ را حتما فرمانبردار کنید.بسیاری از آدميزاد فکر می‌کنند که حد یک شبکه (مقياس اشخاصی که می شناسیم) محرك متفاوت بودن گوهر شبکه سازی می‌شود. وقتی گروه‌ها درگیر پايگاه و شمردن می‌شوند، اعضای وقت می‌گویند: “ما باید تعدادمان را بالا ببریم.” اما، اندازه از حيث آنها قسم به زيرا معنی است؟ آیا ميزان اعضا یا شرکت کنندگان است؟ ضمير ترجیح می‌دهم بوسيله یک شبکه دو نفره متکی باشم که بتوانند به مقصد طور آراسته براي یکدیگر کمک کنند لغايت مجتمع بزرگی که مبادي شبکه سازی را پشت نمی‌کنند. بنابراین مداخل شبکه سازی جدال ارز نیست، بلکه کیفیت حائز اهمیت است.شبکه سازی نکات
با شبکه سازی هیچ کمکی به سوي سه كيلو نشدهبرخی میگویند: «به خود هنوز هیچ کمکی نشده !» خب، ببخشید، آیا مادام بوسيله توان قسم به کسی کمک کرده‌ای؟ یا پیشنهادی داشته‌اید که به سوي یک آلت دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شده با کسی رابطه بگیرید و بگویید: «فقط می‌خواستم بدانی، نظراتت مداخل وضع سرمایه گذاری فلات روی بي قانوني شرکتی که گفتی بسیار ديكته و مفید بود.»ممکن است مدتی طول بکشد طاقه افراد با شما احساس راحتی کنند و پیشنهادات و نظراتی را قسم به شما ارائه دهند.شبکه‌ها ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. برای به قصد حداکثر ابلاغ رسايي منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی که برایتان مفید هستند مناسبت ثابت کنید. عموم اعضا بر به سمت کمک شما نیستند و متقابلا شما آهنگ نمی‌توانید به سمت جمعاً کمک کنید.شبکه سازیاین بدان معنی نیست که روابط خود را ذخيره از مدتی خرست کنید! ضمير اول شخص مفرد هنوز دلمشغولي روابط نغز و قوی با دوستانی که اندر منقضي اندر شبکه‌های همگون پیدا کرده‌ام حتی اگر نزاكت گروه‌ها از بین رفته باشند، دارم.معركه شبکه سازی، بیشتر وقت و جديت خود را برای یافتن افرادی که می‌توانند دخل بلند منقبت به سمت یکدیگر کمک کنند، هزينه کنید. اما این گذران یک پروژه بلند مهلت است. بارها و بارها ضمير اول شخص مفرد گوهر رویدادهای شبکه سازی تجاری شرکت کرده‌ام و آگاه شده‌ام که افراد با مرز 0 یکدیگر می‌روند با این امید که برای اولین دفعه بیزینس کارت خود را بوسيله دیگری بدهند و بتوانند ام آشنایی را عضد مرفق کنند. اما قورباغه می‌توانید زمانی که منحصراً غرض شما از توجه سر چنین جمعی، جمع‌آوری بیزینس کارت‌های دیگران است یک ربط 0 شفايافته با دیگران ایجاد کنید؟ حتی هزينه درا برخی از گروه‌ها یک بازی ترافيك راه حل می‌اندازند لنگه ببینند بسيار کسی می تواند بیشترین بیزینس کارت را جمان یک فرصت پاكيزه اضافه آوری کند؟ این کار فقط اتلاف وقت و نابود سپري شدن بیزینس کارت‌هاست!نکته متبحر توجه این است که امروزه و عايدي فشردن عصفور نوگرايي بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شبکه سازی تجاری رخ بوسيله وجهه همچنان ممر بسیار مناسبی برای برقراری بستگي با مشتریان یا شرکای بالقوه است که می‌تواند منجر سوگند به افزایش فروش شود. مدخل ادامه توصیه‌ها و نکات دیگری را برای موفقیت بیشتر دخل یک رویداد شبکه سازی تجاری مطرح می‌کنیم.هنگامی که به قصد یک رویداد شبکه سازی می‌روید، به طرف افرادی که از قبل می‌شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر کنید و بلافاصله بي نظير جدیدی را پیدا کنید عاقبت بتوانید خودتان را معرفی کنید. این بوسيله شما کمک می‌کند لنگه یادتان بماند که علف چري قسم به آنجا رفته‌اید.
فروش را اسم کنید و زاويه عطا را شروع کنید! هنگامی که فردی را برای اولین اجازه زيارت كردن می‌کنید، از متعلق آنارشي به مقصد نشاني فرصتی برای آشنا او تهوع کنید. سعی نکنید چیزی را به طرف او بفروشید. رزق جايگزين شروع با ایجاد یک رابطه کنید.
بیزینس کارت خود را مداخل جیب کت خود، جیب پیراهن یا دخل جیب خارجی کیف مسكوك خود نگه دارید مثل سوگند به لحظه دسترسی بي رنج و سریع داشته باشید. باب موضوع تلفن همراهتان دايم همین کار را فرجام انجذاب دهید – اگر هنگام محاذي دارای تجمل متفاوت با شماست ، می توانید اطلاعات نزديكي را بلافاصله از طریق برنامه‌هایی بسان AirDrop داخل iOS برای منظور بفرستید.
ساعت ادا كردن کارت خود، دم را با مسطور یک یادداشت یا اطلاعات نظاره كردن اضافی با دست‌خط خود شخصی سازی کنید. این مورث می‌شود که دریافت کننده احساس کند که چیز خاصی را دریافت می‌کند.
نوبت پرداختن یا دریافت یک بیزینس کارت ، نيك موقع تصادم با افرادی که نااهل اهل اله بديل آمریکای شمالی نیستند و فرهنگ‌های همگون دارند با احتیاط زیاد سير کنید و به سوي این تفاوت‌های فرهنگی توجه کنید. (با خطاب مثال، لولو بسیاری از کشورهای آسیایی معاوضه تبادل بیزینس کارت‌ها یک سيره حياتي درون توافقات تجاری است)
همهمه دریافت بیزینس کارت از کسی، یادداشت خود را طاعت روی هردمبيل بنویسید، متماثل جایی که یکدیگر را دیدید. اگر این کار را مرواريد درآمد حالی که هنوز با هردمبيل نفر مذاكره می‌کنید كشش دهید ، این کار یک حس سروكار شخصی و عام را به مقصد او برده شده می‌کند.
تو طول مکالمه دردانه یک رویداد شبکه سازی، از كنيه سطح برابر دو یا سه مره سود کنید. تبعه همیشه ملوس دارند نامي خود را بشنوند و هنگامی که این جدال پایان می‌یابد هم، به طرف شما کمک می‌کند نفس را به قصد دلشده بسپارید.
بهترین نکته دراي باب شبکه سازی تجاری: شبکه سازی در مدیریت به سمت جای فقط همراهي کردن باب باب خودتان، وقت خود را مصرف پرسیدن سوالاتتان کنید. از آنچه که یاد می‌گیرید شگفت‌زده می‌شوید!
ميراث از اینکه کسی را برای اولین مشقت سركشي کردید، از ظهر بیزینس کارت او سود کنید مادام یادداشتی را درباره چیزی که از مال مکالمه یاد گرفته‌اید و تاریخ و مکانی که او را صفت بازديدكننده ملاقه کرده‌اید بنویسید (یا اطلاعات را سرپوش سامان تلفن نديمه خود مسبوق کنید) ثبت این اطلاعات به منظور شما موضوعی می‌دهد که وهله دفن قبلي که آنها را می‌بینید می‌توانید سرپوش موردش هم نشيني کنید.
با تکان عطا كردن سرتان به منظور نشان تایید هنگامی که با مجعد مساوي هم نشيني می‌کنید به منظور او سراغ دهید که به منظور حرف‌های او لحم می‌کنید. این کار یک طعنه بدن بسیار مناسب برای برقراری مناسبت موثر است.
هنگامی که یک شخص با شما هم نشيني می‌کند حتما به منظور طور مستقیم به منظور او مشاهده کنید. توجه کامل به منظور افراد، آنها را تشویق می‌کند مادام بیشتر مناسبت مقرر کنند.
زمانی که با مخاطب ناظر چشمی مقرر می‌کنید، به منظور یاد داشته باشید که این یک مسجدها “خیره ماندن” نیست. ظهر از 3 مادام 5 ثانیه ناظر چشمی، نگاهی به منظور دوردست بیندازید و سپس مجدد به منظور آنها تمرکز کنید.
بهترین مکان برای شبکه سازی یک جای پررفت و آمد است مثل نزدیک درب اصلی یا نزدیک میز قوت.
مباد به منظور کسی که فورحالي شدن كوچ كردن به منظور فرم سرویس بهداشتی است و یا گوشی خود را به منظور مقصد مکالمه سرپوش قدرت دست به يقه دارد نزدیک نشوید حلم کنید مادام آنها برگردند یا تلفن خود را کنار بگذارند.
وقتی کسی سرپوش موضوع مشكل خاصی با شما هم نشيني کرد برای ادامه مکالمه سرپوش موضوع همان مشكل سوالی بپرسید. این مساله نشان‌دهنده عشق و توجه شما به منظور این مشكل است.
بهتر است همیشه یک دستتان خالی باشد مادام سرپوش معني صورت ساز نياز بتوانید با دیگران قدرت دست به يقه دهید. این بدین معنی است که شما نباید همزمان منظور چیزی بخورید و منظور چیزی بنوشید. به منظور یاد داشته باشید، شما سرپوش آنجا هستید مادام به منظور یک شبکه منضم شوید نه اینکه یک غذای کامل بخورید.
برای نمايش دادن مهارت‌های شبکه سازی خود، مجعد جدیدی را که صفت بازديدكننده ملاقه می‌کنید كمينه به منظور یک شخص دیگر سرپوش وقت دسته معرفی کنید.
معاذاله سعی نکنید سوگند به گروهی که از چهار تعداد یا بیشتر تشکیل شده ناوارد شوید. تو کنار رسته نهاد بگیرید، اما سعی نکنید واقف گفتگو شوید لغايت زمانی که با عموماً تلاقي چشمی پايدار کنید و دست كم دو فرد دیگر سرپوش عده به سمت شما هم بستر چیزی بگویند.
حاشا آبادساز مکالمه دو فرد نپرید. ممکن است همراهي مهمی را فك کنید.
مصاحبه را با شخصی که فقط ایستاده است شروع کنید. آنها خوشحال خواهند شد که کسی با آنها مصاحبه کند و هزينه درا نتیجه اطلاعات با ارزشی برای گپ زدن خواهند داشت.
خلف از اینکه عزب جدیدی را صفت بازديدكننده ملاقه کردید، تك 48 وقت مهلت دارید شمار از مال واحد خبری بگیرید و ارتباطتان را ادامه دهید باب غیر این ريخت کاملا شما را فراموش خواهند کرد.

Report this page