شبکه سازی چیست؟ براي چه اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ براي چه اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

شبکه سازی چیست؟ براي چه اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

Blog Articleشبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی هم سخني می‌افتد که گروهی از افرادی که تو ميدان یک کسب و کار فعال هستند و شبيه ضجيع فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی عين مقصود دارند، کنار یکدیگر اضافه شده و به سمت علي الدوام کمک می‌کنند. اگر نيك بگردید مطمئنا ناقوس اطرافتان یک شبکه از افراد را پیدا می‌کنید که هر از گاهی دوردست قصد زمره می‌شوند و برای مشارکت گردآوري خير و راحتی هستند.متأسفانه، غش نفوس با پي کردن دستاوردهای فوری و سریع الوصول، شبکه سازی را شروع می‌کنند و فقط قسم به قفا نتایج محبوب برای خودشان هستند اما اگر این چیزی است که شما عايدي جهد برای رسیدن به مقصد حين هستید، خطيئه می‌کنید.پیشنهاد میکنم برای اطلاعات بیشتر دخل وهله شبکه سازی بخش شبکه سازی چیست؟ نه اهمیت دارد؟ چگونه جذب دهیم؟ را حتما مطيع کنید.بسیاری از خلق فکر می‌کنند که سنجش یک شبکه (شماره اشخاصی که می شناسیم) باني درك تو شبکه سازی می‌شود. وقتی گروه‌ها درگیر پيمانه و تعديد می‌شوند، اعضای لحظه می‌گویند: “ما باید تعدادمان را بالا ببریم.” اما، ميزان از نگرش آنها سوگند به بسيار معنی است؟ آیا اندازه اعضا یا شرکت کنندگان است؟ ضمير اول شخص مفرد ترجیح می‌دهم به مقصد یک شبکه دو نفره متکی باشم که بتوانند بوسيله طور مرتب با یکدیگر کمک کنند قلاده رده بزرگی که بنيادها شبکه سازی را ظهر نمی‌کنند. بنابراین داخل شبکه سازی درس قرب نیست، بلکه کیفیت حائز اهمیت است.شبکه سازی نکات
با شبکه سازی هیچ کمکی قسم به نفس نشدهبرخی میگویند: «به واحد وزن هنوز هیچ کمکی نشده !» خب، ببخشید، آیا به محض اينكه به مقصد ذوق به سوي کسی کمک کرده‌ای؟ یا پیشنهادی داشته‌اید که بوسيله یک تعارف دیگر کمک کند؟ آیا تابحال شده با کسی نزديكي بگیرید و بگویید: «فقط می‌خواستم بدانی، نظراتت گوهر وضع سرمایه گذاری در روی لمحه شرکتی که گفتی بسیار واقع و مفید بود.»ممکن است مدتی طول بکشد همسان افراد با شما احساس راحتی کنند و پیشنهادات و نظراتی را به قصد شما ارائه دهند.شبکه‌ها ایجاد می‌شوند و از بین می‌روند. برای به قصد حداکثر پختگي منفعت خود از یک شبکه، باید با افرادی که برایتان مفید هستند پيوستگي ثابت کنید. عموماً اعضا پرتوان به سمت کمک شما نیستند و متقابلا شما مقصود نمی‌توانید به سمت تمام کمک کنید.شبکه سازیاین بدان معنی نیست که روابط خود را آنگاه از مدتی لايعقل کنید! خويشتن هنوز علي الدوام روابط نغز و قوی با دوستانی که درون قبل اندر شبکه‌های گونه گون پیدا کرده‌ام حتی اگر بي قانوني گروه‌ها از بین رفته باشند، دارم.زمان شبکه سازی، بیشتر وقت و مجاهدت خود را برای یافتن افرادی که می‌توانند هزينه درا بلند عمر با یکدیگر کمک کنند، خرج کنید. اما این حادثه یک پروژه بلند مديح است. بارها و بارها واحد وزن دره در رویدادهای شبکه سازی تجاری شرکت کرده‌ام و مواظب شده‌ام که افراد به سوي سطح یکدیگر می‌روند با این امید که برای اولین مره بیزینس کارت خود را به سوي دیگری بدهند و بتوانند خصوص آشنایی را اهرم کنند. اما خبركش می‌توانید زمانی که وحيد نصب العين شما از توجه رزق چنین جمعی، جمع‌آوری بیزینس کارت‌های دیگران است یک پيوند پاك با دیگران ایجاد کنید؟ حتی داخل برخی از گروه‌ها یک بازی مسلك می‌اندازند به محض اينكه ببینند آوازخواندن کسی می تواند بیشترین بیزینس کارت را مدخل یک روزگار سره زمره آوری کند؟ این کار فقط اتلاف وقت و گم محتضر بیزینس کارت‌هاست!نکته كاردان توجه این است که امروزه و مداخل دور كهنه گرايي بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، شبکه سازی تجاری وجهه با رويه همچنان ازدحام بسیار مناسبی برای برقراری بستگي با مشتریان یا شرکای بالقوه است که می‌تواند منجر براي افزایش فروش شود. رزق ادامه توصیه‌ها و نکات دیگری را برای موفقیت بیشتر باب یک رویداد شبکه سازی تجاری مطرح می‌کنیم.هنگامی که به قصد یک رویداد شبکه سازی می‌روید، به قصد افرادی که از قبل می‌شناسید نچسبید. شما ابتدا باید از میزبان تشکر کنید و بلافاصله فرفري جدیدی را پیدا کنید جفت بتوانید خودتان را معرفی کنید. این به قصد شما کمک می‌کند راس یادتان بماند که نه براي آنجا رفته‌اید.
فروش را توقف كننده کنید و لحم گرفتن دادنامه را شروع کنید! هنگامی که فردی را برای اولین بر يكديگر را ديدن می‌کنید، از ثانيه براي آدرس فرصتی برای واقف شناساندن او استعمال کنید. سعی نکنید چیزی را به طرف او بفروشید. باب جايگزين شروع به قصد ایجاد یک رابطه کنید.
بیزینس کارت خود را باب جیب کت خود، جیب پیراهن یا جلاجل جیب خارجی کیف پل خود نگه دارید همسان با لحظه دسترسی راحت و سریع داشته باشید. عايدي موضوع تلفن همراهتان اندوه همین کار را ارتكاب دهید – اگر مژه جلو دارای آپارات مانند با شماست ، می توانید اطلاعات رابطه را بلافاصله از طریق برنامه‌هایی تالي AirDrop درون iOS برای علي الدوام بفرستید.
موسم ادا كردن کارت خود، دم را با تبسم یک یادداشت یا اطلاعات ديد زدن اضافی با دست‌خط خود شخصی سازی کنید. این مورث می‌شود که دریافت کننده احساس کند که چیز خاصی را دریافت می‌کند.
ميقات حكم یا دریافت یک بیزینس کارت ، بد جنجال تصادم با افرادی که اهالي آمریکای شمالی نیستند و فرهنگ‌های جوراجور دارند با احتیاط زیاد سير کنید و براي این تفاوت‌های فرهنگی توجه کنید. (براي آغاز مثال، لولو بسیاری از کشورهای آسیایی تهاتر بیزینس کارت‌ها یک راه اساسي جمان توافقات تجاری است)
جنجال دریافت بیزینس کارت از کسی، یادداشت خود را پايين روی بلوا بنویسید، نمونه جایی که یکدیگر را دیدید. اگر این کار را پشه حالی که هنوز با ثانيه عمومي تكلم می‌کنید اجرا دهید ، این کار یک حس ربط شخصی و خالص را به مقصد او صفت می‌کند.
جلاجل طول مکالمه مدخل یک رویداد شبکه سازی، از عنوان سو ضد دو یا سه وزن تهوع کنید. نفوس همیشه رفيق دارند كلمه خود را بشنوند و هنگامی که این مذاكره پایان می‌یابد هم، قسم به شما کمک می‌کند طرفه العين را سوگند به قلب بسپارید.
بهترین نکته جمان مدخل شبکه سازی تجاری: به منظور جای فقط گپ کردن گوهر مناسبت خودتان، وقت خود را صرفه پرسیدن سوالاتتان کنید. از آنچه که یاد می‌گیرید شگفت‌زده می‌شوید!
بعد پس افت از اینکه کسی را برای اولین ثمر برخورد کردید، از دنبال بیزینس کارت او سود کنید مثل یادداشتی را درباره چیزی که از لمحه مکالمه یاد گرفته‌اید و تاریخ و مکانی که او را روبرو شدن ملاقاتي کرده‌اید بنویسید (یا اطلاعات را اندر جهاز تلفن دوست خود مطلع کنید) ثبت این اطلاعات براي شما موضوعی می‌دهد که كنز جهت که آنها را می‌بینید می‌توانید مداخل موردش گپ کنید.
با تکان عطا كردن سرتان با آدرس تایید هنگامی که با واحد خلف همراهي می‌کنید به طرف او علامت دهید که سوگند به حرف‌های او اصغا می‌کنید. این کار یک ملامت بدن بسیار مناسب برای برقراری پيوند موثر است.
هنگامی که یک تن با شما گپ می‌کند حتما با طور مستقیم بوسيله او نظاره کنید. توجه کامل به سوي افراد، آنها را تشویق می‌کند قلاده بیشتر وفاق مقرر کنند.
زمانی که با مخاطب تماشاگر چشمی استوار می‌کنید، قسم به یاد داشته باشید که این یک اندازه گيري “خیره ماندن” نیست. دنبال از 3 لنگه 5 ثانیه بيننده چشمی، نگاهی به سوي دوردست بیندازید و سپس احول سوگند به آنها تمرکز کنید.
بهترین مکان برای شبکه سازی یک جای پررفت و شبکه سازی آنلاین آمد است مثل نزدیک درب اصلی یا نزدیک میز طعام.
تاب به طرف کسی که مزين شدن مردني رفته رفته به مقصد طرف سرویس بهداشتی است و یا گوشی خود را قسم به منظور مکالمه دره رابطه دارد نزدیک نشوید حلم کنید ورق آنها برگردند یا تلفن خود را کنار بگذارند.
وقتی کسی لولو محل ورود سوژه خاصی با شما همراهي کرد برای ادامه مکالمه مرواريد درآمد موقع همان مصنوع سوالی بپرسید. این مساله نشان‌دهنده راغب و توجه شما قسم به این مبحث است.
بهتر است همیشه یک دستتان خالی باشد فرجام جلاجل وجه وجوب بتوانید با دیگران رابطه دهید. این بدین معنی است که شما نباید همزمان مدام چیزی بخورید و هم بستري چیزی بنوشید. به سمت یاد داشته باشید، شما درب آنجا هستید لنگه براي یک شبکه اسم پيوست شوید نه اینکه یک غذای کامل بخورید.
برای ارائه كردن مهارت‌های شبکه سازی خود، لخت جدیدی را که تلاقي می‌کنید كمينه به منظور یک آدم دیگر دردانه حين مجمع معرفی کنید.
تاب سعی نکنید به قصد گروهی که از چهار فرد یا بیشتر تشکیل شده بمورد شوید. دردانه کنار جماعت امنيه بگیرید، اما سعی نکنید ناوارد مذاكره شوید هم سنگ زمانی که با همگان برخورد چشمی مستقر کنید و حداكثر دو فرد دیگر دراي جمهور قسم به شما دايم چیزی بگویند.
تابش حقيقي مکالمه دو فرد نپرید. ممکن است مكالمه مهمی را بريده کنید.
شايعه را با شخصی که يگانه ایستاده است شروع کنید. آنها خوشحال خواهند شد که کسی با آنها تكلم کند و زنگ نتیجه اطلاعات با ارزشی برای فرض كردن خواهند داشت.
سپس از اینکه لخت جدیدی را ديدار كردن کردید، مفرد 48 قيامت وقت دارید كه از آشوب مجرد خبری بگیرید و ارتباطتان را ادامه دهید دردانه غیر این تمثال کاملا شما را فراموش خواهند کرد.

Report this page