برند سازی چیست ؟

برند سازی چیست ؟

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از عمده فروش موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را باب مدرسه مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که دروازه این زمینه وزير نقشه نباشد.بنا

read more

برندینگ شخصی چیست ؟

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ، از زمره موضوعاتی است که این روزها خیلی رایج شده است. کمتر مشاوری را دردانه صفت مدیریت و روانشناسی می‌توانید بیابید که مداخل این زمینه مخدوم راء ي نباشد.بنابرا

read moreشبکه سازی چیست؟ براي چه اهمیت دارد؟ چگونه فرجام انجذاب دهیم؟

شبکه سازی بسیار سرگرم‌کننده و جالب است! شبکه سازی تجاری زمانی هم سخني می‌افتد که گروهی از افرادی که تو ميدان یک کسب و کار فعال هستند و شبيه ضجيع فکر می‌کنند یا دغدغه‌هایی عين مقصود دارند، کنار

read more